El diccionari de l'AVL inclourà la unió homosexual dins de la definició de matrimoni


13/01/2009


L'AVL (Acadèmia Valenciana de la Llengua) té sobre la taula l'esborrany del Diccionari Normatiu Valencià, que actualment es troba en procés de revisió per part dels acadèmics.

Segons els últims comunicats, aquest esborrany inclou la unió entre persones del mateix sexe dins de la definició de matrimoni, tal com arrepleguen les lleis del nostre país. Més concretament, el matrimoni es definix com “unió legal de dos persones de sexe diferent i, en alguns països, també del mateix sexe”, i també ho inclou en l'accepció popular de “parella casada”.

Sobre aquest punt, cal recordar que molts dels detractors de les unions homosexuals argumenten que no poden denominar-se matrimoni, entre altres motius, perquè segons la definició arreplegada en el Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola només s'inclou la "unió entre home i dona". Per tots és sabut que la llengua no la fan els acadèmics, sinó que la seua tasca és reflectir la realitat lingüística del poble i, a Espanya, fa ja molts anys que el matrimoni homosexual està acceptat i és usat comunament en la parla de tots els ciutadans, sense necessitat buscar altres definicions o termes distints.

Darrere d'aquesta notícia, les reaccions a la Comunitat Valenciana no s'han fet esperar. Per al Col·lectiu Lambda "aquesta definició no és més que l'adaptació de la llengua a la realitat social i legal , ja que des de l'any 2005 les parelles homosexuals a l'Estat espanyol tenim dret al matrimoni, tal i com ocorre també a d'altres països del món. La llengua, com a vehicle de comunicació entre les persones, ha d'estar al servei d'aquestes i per tant es imprescindible que la llengua evolucione amb els avanços socials. És per això que des del Col·lectiu Lambda esperem que la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua considere aquest canvi en un futur ben pròxim."

De totes maneres, cal recordar que el procés d'edició d'aquest diccionari és llarg i requerix diferents fases i procediments. Dins d'un parell d'anys, està previst que l'esborrany final siga aprovat en ple a falta de la presentació de les últimes esmenes. No obstant això, el sercretario de la Comissió del Diccionari, Rafael Alemnay, va manifestar recentment que aquesta nova definició de matrimoni no va generar cap polèmica dins del si de l'Acadèmia.