Colega-València presenta un estudi sobre el respecte a la diversitat afectiu-sexual en la joventut

 

03/04/2008. Informa: Colega


El Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals de la Comunitat Valenciana (Colega-València) ha presentat avui els resultats del primer estudi realitzat en la Comunitat Valenciana sobre el respecte a la diversitat d'orientació afectiu-sexual en els joves de 15 a 25 anys.

Aquest estudi, pioner en la Comunitat Valenciana, ha sigut realitzat amb una àmplia mostra de 2.078 enquestes i és el resultat d'una investigació exhaustiva dirigida per professionals amb un treball continuat realitzat durant tot enguany escolar 2007/2008, i en el que participen 14 IES de la província de la València i 3 centres universitaris, encara que van ser contactats més d'un centenar. Es tracta d'una primera part que tindrà continuació l'any que amplia a tota la Comunitat Valenciana.

L'estudi s'emmarca dins del Conveni de Col·laboració de Col·lega-València i la Conselleria de Benestar Social: “Iniciatives per al Respecte i la Tolerància 2008”.

La realització de l'estudi ha estat a càrrec de Silvia Gilaberte Yuste, Llicenciada en Pedagogia de la Universitat de València, Angela Díaz Pérez Llicenciada en Antropologia i Doctorand de la Universitat de València i Marie Vandenbossche, Antropòloga llicenciada de la universitat Liege (Bèlgica).

Les i els estudiants d'ensenyances mitjanes de la Comunitat consideren difícil o molt difícil mantindre una relació d'amistat amb companys/es d'estudis que siguen o pareguen ser homosexuals. Aquesta i no una altra, és la motivació que va animar a la nostra organització a començar el procés d'acostament al panorama educatiu, així com a vertebrar mesures que, a nivell local, permeten la creació d'espais de mediació i detenció del bulling per homofobia en les escoles del nostre país.

És el respecte a la diversitat d'orientació afectiu sexual una assignatura pendent entre les i els jóvens que acudixen a les nostres aules en la Comunitat Valenciana? A aquesta pregunta hem donat resposta des de Colega-València.

L'objectiu d'aquest estudi és fomentar els valors de tolerància i convivència en la Comunitat Valenciana, que han de formar part d'una visió integral de la ciutadania. El nostre col·lectiu és conscient de la importància de totes les reivindicacions respecte a la tolerància i la diversitat, no únicament les relacionades a la llibertat d'orientació afectiu-sexual, sinó totes aquelles que contribuïsquen a la construcció d'una societat més equitativa per a tots/es com ciutadans/es.

En l'acte de presentació de l'estudi es va fer entrega d'una placa a l'IES de Tavernes Blanques en reconeixement del “IES més tolerant” dels participants en l'estudi.

Alguns resultats rellevants de l'estudi:

 • Un de cada 4 xics d'ensenyances mitjanes no creuen que els homosexuals siguen iguals als heterosexuals (un 25.5%). En canvi, en les xiques es reduïx a només el 8.3%
 • Un de cada 5 xics d'ensenyances mitjanes (21.6%) no té res de simpatia cap a LGTB. En xiques es reduïx al 6.8%.
 • Un de cada 4 xics/es d'ensenyances mitjanes (25.8% en xics i 24.1% en xiques) creuen que els homosexuals no són tractats amb respecte en la seua classe.
 • El 16.2% dels xics d'ensenyances mitjanes i el 4.6% de les xiques pensen que l'homosexualitat és encara una malaltia.
 • Un 35.1% dels xics d'ensenyances mitjanes i un 17.7 de les xiques pensen que poden reconéixer a LGTB amb només veure.
 • El 44.8% dels xics d'ensenyances mitjanes i el 37.8% de les xiques creuen que un alumne LGTB seria discriminat en la seua classe.
 • La mitat dels xics d'ensenyances mitjanes (50%) i el 18.3% de les xiques no voldrien tindre mai un fill LGTB.
 • Un de cada 4 xics d'ensenyances mitjanes (25.3%) enfront d'un 4.5% de les xiques veuen molt difícil tindre un amic LGTB.
 • Quasi la mitat dels xics d'ensenyances mitjanes (48.1%) i un 42.1% de les xiques ocultaria la seua orientació sexual homosexual o bisexual en l'escola.
 • En l'única pregunta sobre la pròpia orientació sexual. El 7.5% dels xics gais o bisexuals i el 5% de les xiques lesbianes o bisexuals afirmen que només alguns companys/professors saben de la seua orientació sexual, la resta afirma que els seus companys/professors ignoren sobre la seua orientació sexual.

En estudiants universitaris la majoria de les qüestions se suavitzen fortament, encara que cal destacar:

 • El 9.5% dels estudiants universitaris i el 6.4% de les estudiants universitàries pensen que LGTB no són tractats amb respecte en la seua classe.
 • El 41.4% dels estudiants universitaris i el 30.4% de les estudiants universitàries ocultaria la seua orientació homosexual o bisexual en la universitat.
 • Respecte a la seua pròpia orientació sexual: El 15.5% dels estudiants universitaris gais o bisexuals i el 6.5% de les estudiants universitàries o bisexuals afirmen que només alguns companys/professors saben de la seua orientació sexual, la resta afirma que els seus companys/professors ignoren sobre la seua orientació sexual.