Xat GayValencia

Normes per als Operadors

< Tornar

1. Responsabilitat dels Operadors. El fet de ser Operador, siga del Nivell que siga, no significa ni que sigues millor ni més que ningú. Ser operador requerix de molt de sentit comú a l'hora d'aplicar les normes. És per això que qualsevol abús de poder per part d'un Operador, siga el què fora el seu Nivell, significarà la retirada del Registre per part d'un Administrador.

2. Funcions dels Operadors. La principal funció dels Operadors és vetlar pel bon funcionament del canal i el compliment de les normes, en benefici de tots. Els operadors estan a disposició dels usuaris per a resoldre qualsevol tipus de dubte que tinga a veure amb el funcionament del canal. No obstant, la primera cosa que faran és remetre els usuaris a la direcció oficial del IRC si detecten que els dubtes vénen donades per desconeixement del funcionament del xat en general. Allí trobaran manuals d'ajuda amb els que podran resoldre eixe tipus de dubtes. Els operadors no tenen perquè ser informàtics i per això no estan (ni inclús sent informàtics) per a resoldre dubtes tipus: “no es configurar la meua targeta de vídeo”.

3. Obligacions dels Operadors. Els Operadors han de conéixer el funcionament dels comandaments que corresponguen al seu Nivell. Hi ha una ajuda d'Irc en la web oficial de l'Irc-Hispano, per a qualsevol dubte els Operadors han de remetre's a ella. A més, els Operadors han de conéixer i complir totes les normes descrites en este document i en el de Normes Generals. L'incompliment de qualsevol norma del canal per un Operador és molt més greu que per qualsevol altre usuari, i tindrà com a conseqüència la retirada de tots els seus drets com a Operador.

4. Treball en equip. Com en un determinat moment poden estar presents en el canal diversos Operadors simultàniament, serà recomanable que, enfront de l'incompliment d'una norma per part d'un usuari, els diferents Operadors decidisquen entre ells per mitjà de "onotices" qui realitzarà l'advertència o, si és el cas l'expulsió (els "onotices" únicament s'utilitzaran per a este tipus de tasques). D'esta manera, s'evitaran conflictes i que l'usuari reba advertències per diferents parts.

5. Sobre l'ús dels Bans. Les expulsions únicament podran ser motivades per l'incompliment de les normes del canal, mai per motius personals o per conversacions privades realitzades fora del canal. En cas de dubte o per motius no previstos en estes normes, un Operador haurà de consultar amb els altres Operadors presents en eixe moment la conveniència d'expulsar a algú i sempre sota la seua pròpia responsabilitat. Un Ban posat per un Operador només podrà ser eliminat per ell mateix o per un Operador de Nivell superior. En cap cas un altre Operador podrà llevar un Ban a un usuari que haja sigut penalitzat per un altre Operador amb el mateix Nivell o superior.

6. Conflictes entre Operadors. Si un Operador té alguna queixa o comentari sobre un altre Operador podrà dirigir-se a qualsevol dels Founders per a comunicar-li-ho per mitjà del formulari d'esta web.