Chat GayValencia

Normas Generales de uso

< Tornar

1. Norma bàsica. Podríem resumir totes les regles en una sola que seria la primera i la més important, alguna cosa aixina com “Viu i deixa viure”. El canal s'establix principalment com un divertiment amb molts fins, per tant ves al teu aire, sent-te lliure d'expressar-te, però no molestes a ningú. Respecta tota opinió personal, ja que cada persona té els seus propis gustos i ideals. Respecta i seràs respectat.

2. Xarrades en el General. Les conversacions mantingudes en la finestra General són visibles per a tots els usuaris, amb la qual cosa ha de tindre's especial atenció amb els continguts o missatges emesos.

2.1. La temàtica del canal. En un principi, el nexe d'unió entre els usuaris de #gayvalencia és la seua condició homosexual, però açò no implica que siga un canal exclusivament dedicat al sexe, sinó que està obert a tot tipus d'inquietuds com s'indica en el punt 1. Els usuaris han de saber que hi ha multitud de canals amb temàtiques específiques i que, en molts casos, són els més indicats per a determinades conversacions o missatges. Açò és només una recomanació, ja que en cap cas la utilització del canal per a expressions fora de lloc serà motiu d'expulsió, sempre que no s'incomplisquen les altres normes.

2.2. Atemptat contra les persones. Qualsevol tipus d'insult personal a un usuari, al·lusions personals ofensives, enfrontaments verbals, reproducció de conversacions privades per la finestra del general, la publicació de telèfons, direccions particulars o de correu electrònic, provocaran la expulsió immediata del canal.

2.3. Activitats il·legals. Un Operador haurà d'expulsar immediatament i es comunicarà amb un IRCop immediatament del que succeïx quan es produïsquen les circumstàncies següents:

  • Apologia del terrorisme.
  • Incitació al nazisme, racisme o que es faça apologia de la violència.
  • Tràfic de drogues.
  • Pornografia infantil.
  • Intercanvi o venda de programari comercial.
  • Qualsevol altra norma de compliment obligatori que establisca l'Associació IRC-Hispano als usuaris.
  • Altres activitats il·legals que contemple la legislació espanyola.

2.4. Missatges publicitaris. No es permet la publicitat comercial en el canal. Este tipus d'acció ocasionarà una expulsió automàtica per part d'un Operador. Està permesa la publicitat d'altres canals o Webs personals sempre que s'acullen al règim de repeticions explicat en el punt 4.1.

3. Sobre l'ús de Scripts. Està clar que els Scripts aporten moltes facilitats als usuaris, tant als novells com als més avançats però cal saber controlar-los. Si no coneixes el funcionament del teu Script el millor és que el desinstal·les i aprengues a controlar-lo abans d'usar-lo.

3.1. Els missatges automàtics de benvinguda solen ser prou impersonals i molestos. La situació en què un entra al canal i rep diversos missatges de benvinguda de “desconeguts” pot arribar a resultar un tant odiosa. Per tant l'activació d'este tipus de missatges està totalment prohibida.

3.2. Avisos d'Away automàtics. L'ús de missatges d'Away queda igualment prohibit. És molt molest que cada poc de temps informes que no estàs. Pensa que si hi ha 80 usuaris en el canal, possiblement a la majoria d'ells no els importa si estàs o no disponible. Configura el teu Script perquè quan algú et nomene li envie un missatge només a ell informant-li que no estàs disponible. L'ús d'estos missatges serà motiu perquè un Operador advertisca per privat i, si és el cas, expulse l'usuari si este fa cas omís.

3.3. Utilitats inadequades per a l'IRC. Els dibuixos generats amb els Scripts, els missatges de distribució de MP3, els jocs com el Ahorcado, Trivial, etc. i l'ús de colors queda prohibit. L'ús d'este tipus de "utilitats" que aporten els Scripts resulta molt molest i no fa més que introduir informació inútil en el canal que provoca retardaments i fica "soroll" en les conversacions que puguen estar donant-se lloc en eixe moment. A més, no tots els usuaris disposen d'eixes utilitats i no les poden aprofitar, a banda que en les seues pantalles només veuen un guirigall de caràcters que no els servix de res i els pot confondre prou si es tracta d'usuaris novells. Per a intercanviar MP3, jocs, etc., hi ha altres canals més adequats. Si un Operador detecta estes activitats advertirà en PRIVAT l'usuari i si este fa cas omís i/o insistix se li expulsarà del canal.

4. Formes d'escriptura. El fer-se notar en el canal és “temptador”. Per a això moltes vegades es recorre a formes d'escriptura inadequades que no fan sinó molestar els altres usuaris.

4.1. Missatges reiteratius. En el cas que un usuari repetisca diverses vegades la mateixa frase de manera contínua serà advertit en PRIVAT per un Operador. Si l'usuari fa cas omís i/o insistix se li expulsarà del canal. No es considerarà repetició quan el fet que un usuari repetisca la mateixa frase en intervals en els quals deixa de ser molest, bé per la baixa activitat o espaiada en els moments de màxima activitat en el canal. Per “repeticions” entendrem frases i missatges tant manuals, com automàtics per mitjà de Scripts.

4.2. Ús de majúscules. Escriure en majúscules en el Xat és sinònim de cridar, i a ningú ens agrada que ens criden ;) Per tant l'ús sistemàtic de majúscules serà advertit per un Operador en PRIVAT. Si l'usuari fa cas omís i/o insistix se li expulsarà del canal.

5. L'ús dels Privats. Tot allò que s'expose per mitjà d'una conversació privada no té cap relació amb el canal, per la qual cosa no se li pot aplicar esta normativa. Normalment els usuaris utilitzen la llista de persones connectades al canal per a obrir conversacions privades, però açò no és requisit imprescindible i mai pot saber-se a partir d'on ha sigut contactada esta persona. En el cas de conflictes amb altres usuaris, les normes que regnen són les del sentit comú, i com a últim recurs sempre hi ha la possibilitat d'utilitzar la funció Ignore (consultar els manuals de l'Irc-Hispano).

6. Virus. Si es detecta que un usuari està infectat amb un virus que puga ser propagat a la resta d'usuaris, un Operador li advertirà i li invitarà que abandone el canal fins que es desinfecte. Si l'usuari fa cas omís se li expulsarà del canal.

7. Queixes i suggeriments. Es pot usar el formulari d'esta web per a enviar qualsevol tipus de comunicació: comentaris, queixes, suggeriments, etc.